โปรแกรมห้องสมุด ที่มี ระบบจัดแจงสิ่งของสารนิเทศสมบูรณ์แบบ

1) โปรแกรมห้องสมุด สามารถเลือกใช้ระบบจัดแจงสื่อได้ทุกระบบ ยกตัวอย่างเช่น DC LC หรือ NLM.
2) สามารถระบุเลขทะเบียนอุปกรณ์สารนิเทศได้ตลอดตัวอักษรแล้วก็จำนวน
ไม่น้อยกว่า 6 หลัก
3) โปรแกรมมีระบบระเบียบพิจารณาเลขทะเบียนซ้ำแบบอัตโนมัติ
4) การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเลขทะเบียน
ของสื่อได้
5) ระบบจัดแจงขอบเขตของฐานข้อมูลสิ่งของสารนิเทศตามหลักบรรณารักษ์
6) ระบบสามารถบันทึกสื่อสิ่งของสารนิเทศได้ทุกจำพวก ดังต่อไปนี้
– หนังสือทุกหมวดหมู่
– นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และก็เอกสารงานเอกสารอื่นๆ
– สิ่งของโสตทัศน์ อาทิเช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภาพยนตร์ แล้วก็อื่นๆได้
– สื่ออื่นๆ
7) ระบบไม่จำกัดการจำแนกประเภทหมวดของสื่อ อย่างเช่น ทั่วๆไป อ้างอิง หนังสือเรียน นิยาย ฯลฯ
8) ระบบมีฐานข้อมูลกึ่งกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 1,000,000 รายการ
9) สิ่งของสารนิเทศทุกหมวดหมู่เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อสบายสำหรับในการเข้าถึง
หรือการค้นหาข้อมูล
10) สามารถให้เนื้อหารูปสื่อ บรรณนิทัศน์ สรุปเรื่องย่อ ประชาสัมพันธ์ และก็ภาพ
รายละเอียดได้
11) สามารถบันทึกตัวนำเพื่อไว้บริการได้ทุกทราบแบบ ตัวอย่างเช่น คลิบวีดีโอ ภาพยนตร์
ภาพเคลื่อนไหว E-Book ไฟร์ PDF รวมทั้งลิ้งค์ชื่อเว็บของสื่อได้ ฯลฯ
12) สามารถเก็บเรื่องราวยืม-คืนของอุปกรณ์สารนิเทศในแต่ละรายการโดย
อัตโนมัติได้
13) สามารถระบุปริมาณวันยืมและก็ค่าเสียหายสิ่งของเป็นรายรายการได้

14) สามารถแสดงรายการอุปกรณ์สารนิเทศเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามเลขทะเบียน
ISBN ชื่อ ชื่อผู้เขียน เลขเรียก ปีที่พิมพ์ได้
15) ระบบสามารถพิมพ์แถบรหัสแท่งพร้อมเครื่องหมายหอสมุด จำพวก
หมวด กรุ๊ป เลขเรียก เลขผู้เขียน ฉบับที่ รวมทั้งชื่อได้เป็นชุดประกอบไป
ด้วย โปรแกรมห้องสมุด กรุ๊ปเลขเรียกติดสันปก และก็รหัสแท่งปริมาณ 2 ดวงซึ่งมีข้อมูลตาม
รายการที่ระบุข้างต้นในครั้งเดียวกัน หรือรายตัวการ ลงในกระดาษ
ลาเบลสติกเกอร์ขนาด เอ10 เอ4 ได้
16) ระบบสามารถเลือกพิมพ์รหัสแท่งได้ในครั้งเดียวกันโดยไม่จำเป็นจำเป็นต้อง
เรียงลำดับ ดังเช่น เลือกพิมพ์รหัสแท่งของสื่อรายการที่ 2.3.5.7 และก็ 11 ใน
ครั้งเดียวกัน
17) การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์สารนิเทศสามารถก็อปปี้ข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลกึ่งกลาง
แล้วระบุเลขทะเบียน ที่มาที่ไป สถานที่เก้บ อัตราการบริการแล้วก็
ค่าเสียหายใหม่ได้
18) ระบบสามารถพิมพ์ทะเบียนอุปกรณ์สารนิเทศได้
19) ระบบสามารถทำบรรณานุกรม หรือบัตรรายการได้
20) ระบบมีส่วนที่แสดงสถานะของสื่อได้ว่าว่าง หรือถูกยืม หรือส่งซ่อมแซม
หรือขาย หรือถูกจอง ได้
21) ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งสถานที่เก็บสื่อได้
22) ระบบมีส่วนให้ความคิดเห็น หรือวิภาควิจารณ์สื่อในแต่ละรายการที่เชื่อมโยง
User กับ Face Book

Shares 0