รัฐมนตรีว่าการคลังเก็บของจัดแจงสัมมนาคกิโลกรัมธนาคารโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดแจงร่วมสัมมนาคณะกรรมการความเจริญธนาคารโลก 20-22 เม.ย.นี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสศค. ในฐานะพิธีกรกระทรวงการคลัง กล่าวมาว่า นายอภิศักดา ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกของไทย จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการสัมมนาคณะกรรมการความก้าวหน้าของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) แล้วก็การสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยว ในระหว่างวันที่ 20-22 ม.ย. 2560ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อเมริกา ดังต่อไปนี้

1.การสัมมนาคณะกรรมการวิวัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee Meeting) เป็นการสัมมนาของผู้ว่าการธนาคารโลก เพื่อปรึกษาถึงการแก้ไขกรรมวิธีการเกื้อหนุนการคลังเพื่อการพัฒนาเพื่อประสบความสำเร็จการพัฒนาที่ยืนนาน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี คริสต์ศักราช 2030 รวมทั้งทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติการรวมทั้งหนทางในการเพิ่มหน้าที่ของสถาบันการเงินในกรุ๊ปธนาคารโลก เพื่อไปถึงเป้าหมายในการลดปัญหาความอนาถาแล้วก็การผลิตความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจจากผลการปรับปรุง ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการคลังเก็บของของไทยจะเป็นตัวแทนกรุ๊ปเอเซียอาคเนย์ในการมีความคิดเห็นของกรุ๊ปออกเสียงในการสัมมนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

2.การสัมมนาร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกรุ๊ปออกเสียงเอเซียอาคเนย์ของธนาคารโลก และก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia Voting Group) โดย รัฐมนตรีว่าการคลังเก็บของ ในฐานะผู้ว่าการของไทยในกรุ๊ปธนาคารโลก รวมทั้งผู้ว่าการธนาคารชาติในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมสัมมนาเพื่อทราบรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการปฏิบัติการและก็มอบหมายกรรมวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญในอนาคตของที่ทำการผู้ตัดสินบริหารประจำกรุ๊ปออกเสียงฯ ในทั้ง 2 หน่วยงาน

นอกเหนือจากนี้ รัฐมนตรีว่าการคลังเก็บของ ยังมีระบุพบปะสนทนากับที่ประชุมธุรกิจอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) แล้วก็ที่ประชุมธุรกิจเพื่อความรู้ความเข้าใจนานาประเทศ (Business Council for International Understanding) เพื่อโปรโมทถึงแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการดำเนิน